هزینه ارسال

هزینه ارسال برای کلیه خریدهایی با مبلغ 100 هزار تومان یا بیشتر رایگان است.

در صورتیکه میزان خرید شما کمتر از این مقدار باشد، مبلغ 6000 تومان به منظور ارسال با پیک موتوری در داخل تهران، به صورت حساب شما افزوده خواهد شد.