در ایران حدود 90 نوع پسته شناخته شده است که تعدادی از آنها به صورت گسترده و تجاری و برخی دیگر به صورت پراکنده و محدود کشت می‌شوند. خصوصیات مهمترین انوع تجاری پسته که عموما در مناطقی همانند رفسنجان، دامغان، قزوین، ساوه و دیگر نقاط ایران کشت می‌شود، به شرح زیر می‎‌باشد.

پسته فندقی

پسته فندقی به عنوان یکی از مهمترین ارقام تجاری پسته شناخته ‌می‌شود که بسیار معروف بوده و به عنوان یک نژاد سازگار در اکثر مناطق پسته کاری مطرح است. پسته فندقی 60 الی 70 درصد از باغات پسته رفسنجان را شامل می‌شود. ارتفاع درخت حدود 3 متر است و دارای رشد متوسط و تاج گسترده می‌باشد. محصول پسته فندقی از باغات این نوع پسته در دهه اول شهریور قابل برداشت می‌باشد.

پسته کله قوچی

عملکرد نسبتا بالا، میوه فندقی و درشت از عوامل اصلی انتخاب وگسترش نژاد پسته کله قوچی است. این نژاد نسبت به کمبود آب و مواد غذایی حساسیت بیشتری نسبت به دیگر انواع پسته دارد. پسته کله قوچی به علت زودگل‌دهی و خصوصا در مناطق سردسیر، در معرض خطر سرمای بهاره می‌باشد. باغات پسته کله قوچی در دهه دوم شهریور قابل برداشت است.

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی به عنوان یکی از انواع تجاری پسته محسوب می‎شود. با توجه به آنکه میوه آن بادامی شکل، پوست استخوانی سفید و درشت است، محبوبیت و فراوانی این نژاد در حال گسترش است.

پسته اکبری

از پسته اکبری به عنوان یکی دیگر از انواع تجاری پسته می‌توان نام برد که از نظر اقتصادی دارای بالاترین ارزش می‌باشد، میوه‌های آن بادامی شکل، کشیده و درشت هستند، از خصوصیات پسته اکبری می‌توان به رشد رویشی بالا و با سطح وسیع برگ اشاره کرد. زمان محصول دهی پسته اکبری عموما در دهه سوم شهریور می‌باشد. این نوع پسته نسبت به گرمازدگی دارای حساسیت بالایی می‌باشد.

پسته بادامی زرند

میوه پسته بادامی زرند، ریز و خنجر مانند و رنگی کدر دارد و همانطور که از نامش مشخص است، بادامی شکل است و منشاء آن باغات قدیمی پسته واقع در منطقه زرند کرمان می‌باشد. این نوع پسته، زودگل و در مقایسه با دیگر انواع پسته بسیار خیلی زودرس است و محصول آن در نیمه اول مرداد ماه قابل برداشت است.

پسته خنجری دامغان

از پسته خنجری دامغان می‌توان به عنوان یکی از انواع تجاری پسته در منطقه دامغان یاد نمود. میوه آن بادامی شکل است و به عنوان یک پسته دیر گل و متوسط رس مطرح است. محصول باغات پسته خنجری دامغان در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است.

پسته ممتاز

میوه‌های پسته ممتاز بادامی شکل و مغز آن نسبت به دیگر انواع تجاری پسته، بسیار خوشمزه‌تر است. پسته ممتاز یک پسته زودگل و دیرس است و محصول آن در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است. 

پسته سفید نوق

این نوع از پسته از زمانهای گذشته در منطقه رفسنجان وجود داشته است و کشت آن در منطقه نوق که آب و هوای گرمتری نسبت به رفسنجان دارد، گسترش بیشتری یافته است. محصول پسته سفید نوق، بادامی شکل و درخت آن زودگل بوده و با توجه به دیررس بودن آن، امکان برداشت محصول در دهه سوم شهریور ماه میسر است.

پسته شاه پسند

باغات پسته شاه‌ پسند در منطقه دامغان بیشتر گسترش داشته است. درخت پسته شاه رقمی دیرگل بوده و محصول آن متوسط رس است. پسته شاه پسند شکلی بادامی دارد و محصول آن در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است.

پسته قزوینی

مبداء این نوع از پسته، منطقه قزوین است و در آنجا علاوه بر نام پسته قزوینی، به نام پسته کله بزی نیز معروف است. میوه آن بادامی شکل، ریز و دارای مغز نسبتاً سبز رنگی است. درخت پسته قزوینی دیرگل و محصول آن بسیار زودرس است بطوریکه امکان برداشت آن در اواسط مرداد ماه فرآهم میشود. با توجه به آنکه تعداد میوه موجود در هر خوشه از درخته پسته قزوینی بسیار زیاد است، این نژاد از پسته دارای گسترش بالایی در منطقه قزوین است.

منابع:
-    راهنمای پسته - 1381- دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی وزارت جهاد کشاورزی- بهمن پناهی ، علی اسماعیل پور ، فرزاد فربود ، منصور موذن پور کرمانی ، حسین فریور مهین
-    اصول کاربردی کاشت و مراقبت باغ پسته- 1384  -  میر بهروز غیبی ، سهراب جوادی خسرقی – نشر علوم کشاورزی کاربرد

http://iranpistachio.org/fa/homepage/2013-06-10-17-41-48/property