پسته شور

 • 45,525 تومان 60,700 تومان -25%
  بروزرسانی : 1395-12-15
  ( 0 نقد و بررسی )

  پسته احمد آقایی ارائه شده در فروشگاه دات چین، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و امکان سفارش انواع شور و خام آن، با دانه بندی درشت فرآهم است. به منظور تضمین کیفیت، پسته احمد آقایی موجود در فروشگاه دات چین از بهترین باغات و از آخرین برداشت تامین می‌شود.

  45,525 تومان 60,700 تومان -25%
  ناموجود
  قیمت کاهش یافت !
 • 58,613 تومان 78,150 تومان -25%
  بروزرسانی : 1395-12-24
  ( 1 نقد و بررسی )

  پسته اکبری ارائه شده در فروشگاه دات چین، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و امکان سفارش انواع شور و خام آن، با دانه بندی درشت فرآهم است. به منظور تضمین کیفیت، پسته اکبری موجود در فروشگاه دات چین از بهترین باغات و از آخرین برداشت تامین می‌شود.

  58,613 تومان 78,150 تومان -25%
  موجود
  قیمت کاهش یافت !
 • 29,700 تومان 39,600 تومان -25%
  بروزرسانی : 1395-12-24
  ( 0 نقد و بررسی )

  29,700 تومان 39,600 تومان -25%
  موجود
  قیمت کاهش یافت !
 • 24,525 تومان 32,700 تومان -25%
  بروزرسانی : 1395-12-15
  ( 0 نقد و بررسی )

  پسته احمد آقایی ارائه شده در فروشگاه دات چین، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و امکان سفارش انواع شور و خام آن، با دانه بندی درشت فرآهم است. به منظور تضمین کیفیت، پسته احمد آقایی موجود در فروشگاه دات چین از بهترین باغات و از آخرین برداشت تامین می‌شود.

  24,525 تومان 32,700 تومان -25%
  موجود
  قیمت کاهش یافت !
 • 66,500 تومان 95,000 تومان -30%
  بروزرسانی : 1395-12-07
  ( 0 نقد و بررسی )

  پسته اکبری ارائه شده در فروشگاه دات چین، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و امکان سفارش انواع شور و خام آن، با دانه بندی درشت فرآهم است. به منظور تضمین کیفیت، پسته اکبری موجود در فروشگاه دات چین از بهترین باغات و از آخرین برداشت تامین می‌شود.

  66,500 تومان 95,000 تومان -30%
  موجود
  قیمت کاهش یافت !
 • 33,775 تومان 48,250 تومان -30%
  بروزرسانی : 1395-12-24
  ( 0 نقد و بررسی )

  33,775 تومان 48,250 تومان -30%
  موجود
  قیمت کاهش یافت !